Fennovoima Oy:n kouluttajat kävivät vierailulla Leningradin ydinvoimalaitoksen koulutuskeskuksessa tutustumassa VVER-1200-reaktoriyksiköiden käyttöhenkilökunnan opetusmenetelmiin.

Suomalaiset vieraat tutustuivat siihen, minkälaisia koulutusmenetelmiä ja -materiaaleja käytetään Leningradin ydinvoimalaitoksen käyttöhenkilökunnan koulutuksissa. Saatua tietoa tullaan jatkossa hyödyntämään hyödyntämään myös Hanhikiven ydinvoimalan henkilöstökoulutuksissa.

Leningrad II -ydinvoimalaitos toimii Hanhikivi 1 -ydinvoimalan referenssilaitoksena. Titan-2 toimii pääurakoitsijana molemmissa hankkeissa.

Fennovoimalaiset tutustuivat myös LAES-2:n koulutussimulaattoriin, joka on täysimittakaavainen kopio laitoksen varsinaisesta valvomosta, jossa käyttöhenkilökunta käy varsinaisen koulutuksen sekä säännöllisiä kertauskoulutuksia. Tällä hetkellä neuvotellaan harjoittelujakson järjestämisestä Hanhikivi 1:n henkilökunnalle Leningradin ydinvoimalaitoksella.