Yhteensä tullaan toteuttamaan 24 työmiehille ja kolme suunnittelu- ja tekniselle henkilöstölle tarkoitettua asuntolaa. Asuntolakylä on tarkoitettu kaikki kaikkiaan yli 3200 hengen majoitukseen. Se tulee olemaan oikea kylä, jossa on asuin- ja liiketiloja, oma terveyskeskus, urheilukenttiä ja virkistysmahdollisuuksia.

"Aloitimme työt syksyllä 2019. Olemme jo tehneet valmistelevat työt alueella ja vieneet pois kaivumaan. Olemme tällä hetkellä valmiit aloittamaan rakennus- ja asennustyöt. Perustuksia rakennetaan jo ja teräsrakenteita asennetaan", kertoo Boris Fedotov, ydinvoimalaitoksen yleisrakennusten sekä väliaikaisten rakennusten ja rakenteiden rakentamisesta vastaavan yksikön pääasiantuntija.

Asuntolakylästä on matkaa Akkuyun ydinvoimalan rakennustyömaalle noin kaksi kilometriä. Tällä hetkellä henkilöstö asuu lähikylässä ja kulkee työpaikalle yrityksen omalla bussilla.

Viitetietoja:

TITAN-2 -konserni on venäläinen yritysryhmä, joka rakentaa ydinenergia-alan kohteita. Konserniin kuuluvat yritykset suorittavat kaikki työt suunnittelusta aina kohteen käyttöön luovutukseen saakka.

TITAN-2 -konserni on pääurakoitsija Leningradin ydinvoimalaitoksen uusien laitosyksikköjen rakennustyömaalla. Kaikki rakennus-, asennus- ja sähköasennustyöt työmaalla toteutetaan konserniin kuuluvien yhtiöiden voimin.

Konserni toimii pääurakoitsijana Suomessa olevan Hanhikivi-1 ja Turkissa olevan Akkuyun voimalaitosten rakennushankkeissa.