Hankkeen työntekijät ovat rakentamassa rakennekokonaisuutta, jonka tarkoitus on toimittaa merivettä tulevan ydinvoimalaitoksen prosessiosastoihin.

"Olemme aloittaneet pääpumppaamon rakentamisen, maankaivutyöt ja monimutkaisen ankkurijärjestelmän asennuksen. Tätä vaihetta edelsivät valmistelevat työt, kuten maantäyttö merialueella, tukiseinien rakentaminen, lujien ankkurien asennukset sekä myrskyiltä ja vesitulvilta suojaavan rannikkoalueen toteutus", kertoo projektinjohtaja Jomahmad Azizov.

Asiantuntijoiden suunnitelman mukaan ensi vuoden loppuun mennessä aloitetaan ensimmäisen laitosyksikön pumppaamon maanpäällisen osan rakentaminen sekä merialueella olevan penkereen purku.

"Rakennamme myös lappokaivoja ja vedenpoistokanavia. Meinaamme toteuttaa näiden kohteiden vaatiman kaivannon tämän vuoden loppuun mennessä ja aloittaa rakennustyöt, kuten rakenteiden raudoitus- ja betonointityöt, alkuvuodesta. Odotamme myös, että ensi vuonna näihin kohteisiin saapuvat hydromekaaniset laitteet", kertoo Nikolai Apalkov, rakennus- ja asennustöistä vastaava projektin varajohtaja.

Samanaikaisesti valmistaudutaan Akkuyun ydinvoimalan toisen, kolmannen ja neljännen laitosyksikön pumppaamoiden rakentamiseen.

Viitetietoja:

TITAN-2 -konserni on venäläinen yritysryhmä, joka rakentaa ydinenergia-alan kohteita. Konserniin kuuluvat yritykset suorittavat kaikki työt suunnittelusta aina kohteen käyttöön luovutukseen saakka.

TITAN-2 -konserni on pääurakoitsija Leningradin ydinvoimalaitoksen uusien laitosyksikköjen rakennustyömaalla. Kaikki rakennus-, asennus- ja sähköasennustyöt työmaalla toteutetaan konserniin kuuluvien yhtiöiden voimin.

Konserni toimii pääurakoitsijana Suomessa olevan Hanhikivi-1 ja Turkissa olevan Akkuyun voimalaitosten rakennushankkeissa.