Ennen asennuksen aloitusta suoritettiin valmistelevat työt, eli asennettiin paikalleen Terex Demag CC6800 -nosturi, jonka nostokyky on enintään 1250 tonnia.

"Ensin meidän oli pakko saada tarvittavaan kuntoon tontti, jolle oli tarkoitus asentaa nosturi. Tarvittiin myös nosturin puomin kokoonpanon edellyttämää lisätilaa, koska puomi kootaan ensin maassa ja pystytetään sitten pystyasentoon. Tehtiin täyttötyöt, pohjamaa tiivistettiin vaadittuihin arvoihin ja sitten asennettiin paikalleen teräslevyt, joiden päällä nosturi liikkuu", kertoo nostokoneistoyksikön päällikkö Mikhail Tšerepenja.

Viitetietoja:

TITAN-2 -konserni on venäläinen yritysryhmä, joka rakentaa ydinenergia-alan kohteita. Konserniin kuuluvat yritykset suorittavat kaikki työt suunnittelusta aina kohteen käyttöön luovutukseen saakka.

TITAN-2 -konserni on pääurakoitsija Leningradin ydinvoimalaitoksen uusien laitosyksikköjen rakennustyömaalla. Kaikki rakennus-, asennus- ja sähköasennustyöt työmaalla toteutetaan konserniin kuuluvien yhtiöiden voimin.

Konserni toimii pääurakoitsijana Suomessa olevan Hanhikivi-1 ja Turkissa olevan Akkuyun voimalaitosten rakennushankkeissa.