Titan 2:n työntekijöiden on rakennettava BREST 300 -reaktoriyksiköt, joissa on innovatiivinen 300 MWt:n lyijyjäähdytetty nopea neutronireaktori, mm. reaktorirakennus, turbiinit ja infrastruktuurirakenteet.
Valmistusvaihe on tällä hetkellä käynnissä: suunnitellaan työmaatukikohta, aputuotantokohteet, valmistaudutaan rakentamaan avoin autojen, kone- ja mekanismien parkkipaikka, metallirakenteiden ja raudoitusasennusten laajennusosasto, avoin kenttä raskaiden laitteiden säilytykseen.
Valmistelutyöt porapaalujen koestusta varten on saatu päätökseen. Parastaikaa rakennetaan väliaikaisia teitä ja ajoteitä. Asiantuntijat ovat aloittaneet pohjaveden alentamista perustusalueille tulevan kompleksin rakennustyömaalla.
Kohteella tehdään kolmivuorotöitä työturvallisuusryhmän asiantuntijoiden ohjauksella ja kaikkia työturvallisuusmääräyksiä noudattaen.,

Tiedoksi:
TITAN 2 on venäläinen yritysryhmä, joka rakentaa ydinvoima laitoksia. Yhtiön organisaatiot suorittavat täyden työkokonaisuuden hankedokumentaation laatimisesta kohteen käyttöönottoon.
TITAN 2 toimii pääurakoitsijana Leningradin ydinvoimalaitoksen uusien yksikköjen rakentamisessa. Osakeyhtiön organisaatiot suorittavat kaikki yleiset rakennus-, asennus- ja sähköasennustyöt rakennustyömaalla.
Osakeyhtiö toimii pääurakoitsijana Suomessa Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamisessa ja Akkuyun ydinvoimalaitoksen rakentamisessa Turkissa.