Ruoppaus- ja vesirakennustyöt Hanhikiven niemen edustalla jatkuvat BMGS Eesti filiaalin toteuttamalla urakkakokonaisuudella, joka kattaa jäähdytysveden purkurakenteiden ja niihin liittyvien suojapenkereiden rakentamisen. 

Ruoppaus- ja louhintatyöt toteutetaan pääsääntöisesti mantereelta käsin. Melua ja veden samentumista seurataan jatkuvatoimisilla mittareilla.

Rakennettavan jäähdytysveden purku-uoman leveys on 70 metriä, pituus noin 300 metriä ja syvyys noin 3 metriä.