Tilaaja Fennovoima Oy sai äskettäin ensimmäisen vaiheen perussuunnitelmat, joissa kuvataan Venäjän valtionkorporaatio Rosatomiin kuuluvan RAOS Project Oy: n kehittämät Hanhikivi-1: n tekniset ratkaisut.

EPC-toimituksen vaatimusten mukaisesti luovutettu aineisto sisältää ydinvoimalaitoksen konsepti- ja toiminnalliset suunnitelmat, 3D-mallin sekä laitoksen järjestelmien ja rakennusten suunnitelmat.

Aineisto luo perustan alustavalle turvallisuusselosteelle (PSAR), jonka säteilyturvakeskus STUKin tulee tarkastaa ja hyväksyä, ennen kuin Suomen hallitus voi myöntää ydinvoimalan rakentamisluvan.

Tähän mennessä tilaaja on jo toimittanut viisi PSARin osiota STUKille käsiteltäväksi. Suunnitelman mukaan tilaajalle luovutetaan kaksi osiota lisää vuoden 2020 loppuun mennessä, ja PSAR saadaan valmiiksi keväällä 2021.

Lähde: Rosatom

Viitetietoja:

TITAN-2 -konserni on venäläinen yritysryhmä, joka rakentaa ydinenergia-alan kohteita. Konserniin kuuluvat yritykset suorittavat kaikki työt suunnittelusta aina kohteen käyttöön luovutukseen saakka.

TITAN-2 -konserni on pääurakoitsija Leningradin ydinvoimalaitoksen uusien laitosyksikköjen rakennustyömaalla. Kaikki rakennus-, asennus- ja sähköasennustyöt työmaalla toteutetaan konserniin kuuluvien yhtiöiden voimin.

Konserni toimii pääurakoitsijana Suomessa olevan Hanhikivi-1 ja Turkissa olevan Akkuyun voimalaitosten rakennushankkeissa.