Perustuslaatan pinta-ala on 1487,16 m2 ja valetun betonin tilavuus on 5801 m3. Työn suorittivat 15 työmiestä ja kolme insinöörityöntekijää. Betonointi tehtiin kahdella pumpulla.

"Betonoinnin valmistuminen kaksi viikkoa ennen määräaikaa ja siten toisen avaintapahtuman toteutus työmaalla osoittautui mahdolliseksi hyvin koordinoidun tiimityön, rationaalisen tavoitteiden asettamisen ja tuotantotoiminnan koordinoinnin ansiosta", kertoo Danila Raštšenko, JSC CONCERN TITAN-2:n Kurskin läänistä vastaavan rakennusjohtokunnan tuotanto- ja tekniikkaosaston päällikkö.

Elementtipumppaamo on suunniteltu kierrättämään vettä turbiinin lauhduttimen ja jäähdytystornin välillä turbiinissa käytetyn höyryn jäähdyttämiseksi sekä poistamaan lämpöä turbiinirakennuksen apulaitteista.

JSC CONCERN TITAN-2:n asiantuntijat varmistivat myös sen, että kaikki rakenteet, joita tarvitaan kolmen siltanosturin ensimmäisen laitosyksikön turbiinirakennukseen asentamiseen, ovat valmiit. Yksi niistä on jo asennettu paikalleen. Titanin työntekijät jatkavat myös töitä toisen laitosyksikön haihdutusjäähdytystornissa. Tällä hetkellä asennetaan jäähdytystornin vaipan kaltevan pylväsrivin sokkeleita.

Viitetietoja:

TITAN-2 -konserni on venäläinen yritysryhmä, joka rakentaa ydinenergia-alan kohteita. Konserniin kuuluvat yritykset suorittavat kaikki työt suunnittelusta aina kohteen käyttöön luovutukseen saakka.

TITAN-2 -konserni on pääurakoitsija Leningradin ydinvoimalaitoksen uusien laitosyksikköjen rakennustyömaalla. Kaikki rakennus-, asennus- ja sähköasennustyöt työmaalla toteutetaan konserniin kuuluvien yhtiöiden voimin.

Konserni toimii pääurakoitsijana Suomessa olevan Hanhikivi-1 ja Turkissa olevan Akkuyun voimalaitosten rakennushankkeissa.