Tämä on toinen VVER-1200-reaktorilla varustettu laitosyksikkö, joka on rakennettu TITAN-2 -yritysryhmän omin voimin. Yhtiö on toiminut pääurakoitsijana Leningradin ydinvoimalan kahden uuden laitosyksikön rakennushankkeessa. Näistä ensimmäinen on ollut onnistuneesti käytössä jo yli kaksi vuotta. Toinen oli tuottanut sähköenergiaa noin kaksi miljardia kilowattituntia ennen kuin se otettiin kaupalliseen käyttöön.

Ennen lopullista käyttöönottoa laitosyksiköllä oli menossa koekäyttövaihe. Lukuisat testit ja kokeet ovat osoittaneet, että se on valmis toimimaan suunnitellun mukaisesti täydessä määrin. 10. maaliskuuta Rostehnadzor eli venäläinen tekninen valvontavirasto myönsi lausunnon siitä, että käyttöön otettava laitos on suunnitteluaineiston, teknisten määräysten ja energiatehokkuusvaatimusten mukainen.

Leningradin ydinvoimalan uusi laitosyksikkö on neljäs Venäjällä käyttöön otettu VVER-1200-reaktorilla varustettu laitosyksikkö. Se korvaa täysimääräisesti RBMK-1000-reaktorilla varustetun laitosyksikön nro 2, joka sammutettiin lopullisesti viime vuoden marraskuussa 45 vuoden käytön jälkeen.

Leningradin ydinvoimala on tänä päivänä ainoa Venäjän ydinvoimalaitosten joukossa, jossa on samanaikaisesti käytössä kahdentyyppisiä reaktoreita: grafiittihidasteisia kanavatyyppisiä (RBMK) ja vesijäähdytteisiä ja -hidasteisia (VVER) reaktoreita. Ydinvoimalaitos tuottaa yli 55% Pietarin kaupungin ja Leningradin läänin kuluttamaa energiaa tai 30% koko Luoteis-Venäjän sähköstä. Leningradin ydinvoimalaitos on edelleen Venäjän tehokkain ydinvoimala ja suurin voimalaitos (kaikentyyppisten energian tuotantolaitosten joukossa).

Lähde: Rosatom

Viitetietoja:

TITAN-2 -konserni on venäläinen yritysryhmä, joka rakentaa ydinenergia-alan kohteita. Konserniin kuuluvat yritykset suorittavat kaikki työt suunnittelusta aina kohteen käyttöön luovutukseen saakka.

TITAN-2 -konserni on pääurakoitsija Leningradin ydinvoimalaitoksen uusien laitosyksikköjen rakennustyömaalla. Kaikki rakennus-, asennus- ja sähköasennustyöt työmaalla toteutetaan konserniin kuuluvien yhtiöiden voimin.

Konserni toimii pääurakoitsijana Suomessa olevan Hanhikivi-1 ja Turkissa olevan Akkuyun voimalaitosten rakennushankkeissa.