Konstantin Avvakumov on nimetty tähän tehtävään JSC TITAN2 -konsernin johdon päätöksellä 24. elokuuta 2019.in.
Konstantin Avvakumov on valmistunut Leningradin rakennusteknisestä korkeakoulusta (arkkitehtuurin tiedekunta). Hänellä on monivuotista ja monisuuntaista työkokemusta rakennusalalta.
Ennen siirtymistä ohjelman johtajaksi hän on toiminut varajohtajana JSC TITAN2 -konsernin hankintavirastossa.
Kertynyt kokemus auttaa jatkamaan yhtiön toimintaa Hanhikivi 1-ydinvoimalan rakennushankkeen toteutuksessa yhtenäisiä yritysstandardeja käyttäen.
Hankkeen edellinen johtaja Aleksandr Tupitsyn siirtyy JSC TITAN2 -konsernin kansainvälistä toimintaa ohjaavan Johtokunnan varamieheksi valvomaan kansainvälistenyhinvoimahankkeiden rakentamista Suomessa ja Turkissa ja vielä kahta lupaavaa kansainvälistä toimialaa.
JSC TITAN2 -konsernin pääjohtaja Grigori Naginski korosti:
"Yhtiön kansainvälisen toiminnan laajentaminen edellyttää erilaista kokemusta omaavien henkilöiden käyttämistä näissä hankkeissa. Uuden johtajan tehtäväkseen me olemme asettaneet mm. nykyisten asemiemme vahvistaminen, uusien kehitysmahdollisuuksien etsiminen ja hankkeen toteutustehokkuuden parantaminen. Edelliselle johtajalle kertynyt tuotannon järjestämiseen ja tuotantokulttuuriin liittyvä kokemus, taloudellinen ajattelu ja suoritelähtöisyys tulevat omalta puoleltaan edistämään TITAN2 -yhtiön kansainvälistä toimintaa.”

Tiedoksi:
TITAN2 on venäläinen yritysryhmä, joka rakentaa ydinvoimalaitoksia. Yhtiön yksiköt suorittavat kokonaisvaltaisia urakoita kohteen suunnittelusta aina käyttöönottoon.
TITAN2 toimii pääurakoitsijana Leningradin ydinvoimalaitoksen uusien yksikköjen rakentamisessa. Yrityksen yksiköt toteuttavat kaikki työmaan rakennustekniset, asennus- ja sähkötekniset työt.
Yhtiö toimii pääurakoitsijana Suomessa Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamisessa ja Akkuyun ydinvoimalaitoksen rakentamisessa Turkissa.