Pyhäjoen ja Kalajoen kuntien edustajista koostuva delegaatio vieraili Leningrad II –ydinvoimalaitoksen työmaalla (LAES II).

Hanhikiven niemen pohjoispuolella aloitetaan jäähdytysveden purkurakenteiden ruoppaus- ja louhintatyöt.

LAES-2:n materiaaliluukun toimitus Tyazhmashin tehtaalta Syzranin kaupungista Sosnovyi Boriin alkoi tänään.

Fennovoima Oy:n kouluttajat kävivät vierailulla Leningradin ydinvoimalaitoksen koulutuskeskuksessa tutustumassa VVER-1200-reaktoriyksiköiden käyttöhenkilökunnan opetusmenetelmiin.

LAES-2:n toisen yksikön pääkiertoputkiston hitsaustyöt valmistuivat 23 päivää etuajassa.

Vierailun tarkoituksena oli kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia sekä tutustua LAES 2 -rakennustyömaalla käytössä oleviin venäläisiin rakennustekniikoihin ja ydinvoimalatyömaan hallintaan.

Hanhikivi 1 -työmaalla jatketaan valmistelevia töitä.

Kyseinen asennus on yksi vaativimmista ja koostuu useasta eri vaiheesta.

Titan-2 on voittanut kilpailutuksen radioaktiivisen jätteen käsittelylaitoksen kolmannen yksikön rakentamisesta Sosnovyi Boriin.

Kokeet kestävät noin kuukauden, jonka aikana tullaan tekemään 78 erilaista testausta.

Hanhikivi 1 -työmaalla alkaa elokuussa uusi työvaihe, jossa murskataan Hanhikiven niemeltä louhittua kiviainesta.

Titan-2 on valinnut Suomen Maastorakentajat Hanhikivi 1 -laitoksen jäähdytysveden ottorakenteiden toimittajaksi.

Videouutiset